Thiền ca

Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây

Vững chải, thảnh thơi, quay về nương tựa
Nay tôi đã về, nay tôi đã tới
An trú bây giờ, an trú ở đây
Vững chải như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sanh mở rồi
Trạm nhiên và bất động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.