Vô đề

Lặng nghe biển thầm thì

Lời rầm rì của sóng

Sóng ồn ào mãnh liệt

Dâng bờ chuỗi thanh âm

Sóng êm ái nhẹ không

Thấm cát giọt tình ướt

Ôi! Từng đợt sóng trào

Đều mang hình của nước!

10 thoughts on “Vô đề”

  1. Pingback: cialis 20 mg price
  2. Pingback: viagra for sale
  3. Pingback: buy chloroquine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.