Sưu tầm

“….Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng

Nhớ chế lấy, đừng vay mượn đất trời

Nếu một mai, nhật nguyệt đều xa vắng

Đầu thềm, vẫn có ánh trăng rơi …”

—Mai Thảo —

9 thoughts on “Sưu tầm”

  1. Pingback: cialis online
  2. Pingback: buy ciprofloxacin
  3. Pingback: cheap viagra
  4. Pingback: tylenol walmart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.