Vô đề

Gieo bông hoa nhỏ dại bên đường

Nghiêng mình tri ân những người thương

Hương trần nhẹ cuốn trong thinh lặng

Nương theo gió đời bay muôn phương…

9 thoughts on “Vô đề”

  1. Pingback: naltrexone tablet
  2. Pingback: cheap viagra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.