Cảm ơn đời vì những bão giông

Trong cuộc đời mỗi người, từng câu chuyện diễn ra đều có một ý nghĩa và vai trò nhất định.
Tôi thích những trải nghiệm.
Không có đúng, chẳng có sai.
Những nhân duyên kỳ ngộ.
Những vô thường.
Những cảm xúc bất chợt ùa đến rồi tan đi như từng đợt sóng vỗ vào bờ.
Cuộc sống cũng thế, luôn luôn thay đổi không ngừng.
Ai rồi cũng khác.
Nhân duyên hợp tan.
Chẳng có gì là mãi mãi.
Và với mỗi cảm xúc, đều cho ta một giá trị nhất định dù là buồn hay vui, dù là nụ cười hay là những giọt nước mắt.
Vì vậy, tôi trân trọng từng dòng cảm xúc mình đã trải qua, nó giúp tôi vẽ lên bức tranh của cuộc đời mình.
Đó là cách mà tôi đã sống – là chính mình!