Vô đề

 

 

 

 

Sóng cuộn từng lớp trắng xa xa

Ngàn bóng bọt biển vỡ tan ra
Nào hẹn tử sinh nơi trần mộng
Nhân thế gặp gỡ sẽ chia xa
***
Sóng nghiệp từng lớp cứ mãi xô
Nếu đi sẽ đến, đâu bất ngờ
Dừng chân, ngoảnh mặt vui cùng sóng
Nếu đến sẽ đi, chẳng mong chờ

***
Trả về cho nước từng cơn sóng

Trả về nơi tâm lòng thênh thang
Trả về nhân thế manh áo mỏng
Gió mưa nắng cát mẹ tặng con!
***
Cõi hồng trần ngọt ngào sóng sinh tử
Ngoảnh mặt mà trông miệng mỉm cười
Đến đi ngàn trùng ngàn biến hiện
Tất cả do tâm tạo mà thôi
***
Cứ yêu đời, yêu sóng, yêu thực tại
Thực tại chỉ là cái đang là
Noi theo dấu chân thầy để lại
Ngại ngần chi thấm vị quả khứ lai
Tinh cần gieo trồng hạt giống mới
Hoa trổ quả kết tuỳ duyên thôi!!!